M81     4M 494R     tsonnendrohant    Van der Spek     St-Stevensgashuis te Leiden.
1412     Alijt van der Specken laat na aan Huge Klaasz. Gescheiden van M80. [14S11 ]
1416     Huig Klaasz. woning. [14S241bel]
1434     Klaas van der Spec. [14S379bel]
     Zie de twee helften
1832     Diverse eigenaren. [KV486-87,485d,493]
195..     Deels bebouwd met huizen van de Marinus postweg. [Top]
1988     Deels opgenomen in de N206 en Kooltuinweg.
199..     Deels opgenomen in nieuw wijkje Veldzicht. De voormalige boerderij hierin is archeologisch niet onderzocht. [Top]
2010     Weiland

Helft 1     Tethrode, Stevenshof
14..     Beatrijs Klaas Gijsbrechtsz.dr. laat na aan haar zoon Klaas Gerrit Mouwerijnsz [14S135]
1482     Klaas Gerrit Mouwerijnsz. verkoopt aan Adriaan van Tethroede een halve woning en de helft van het land dat bij de woning hoort, belast met een rente van de Duitse heren te Valkenburg en te Utrecht. De helft van: 1,5M het huis met de werf en een stuk land daarachter gelegen [14S135-11], 11,5H 9G 10.5V het land van het huis en aan de noordzijde [14S135-9], 3,5H 2G 7,5V genaamd 's Burggravenkamp [14S135-5] en 3,5H 18G 8V het hoefkyn met de boomgaard [14S135-8].
1484     Cornelis Utenweer draagt de helft over aan Willem van Tetrode. De andere helft is van Klaas Grijp. [14S135] Üv
1485     Klaas Grijp draagt de helft over aan Willem van Tetrode. De andere helft is al van Willem van Tetrode. [14S135]
1487     Willem van Tetrode sticht het Stevenshof.
1488     Iorghels erven. [14S65-2bel]
1502     Stevensklooster [15S45]
1536     St. Stevensgasthuis met tsonnendrohant [15S176-5bel]
1544     St.-Stevensgasthuis te Leiden. deel van 4M 494R, waar Huych Gherytsz woont. [15M81]
1557     Stevensklooster te Leiden. [15S36-1bel]
1561,64     St.-Stevensgasthuis te Leiden een deel van 5M 5H, de woning waar Huych Gherytsz op woont. [15M81]
1593     St. Stevensklooster. [16K136bel]
1598     St.-Stevensgasthuis te Leiden. Gebruiker Jan Huyhgensz. [15M81]
1600     St. Stevensconvent 1M 596R. + 526R + 64R + 1M 545R [16K196-2, 4, 5, 6].
1601     Convent van Tethrode, splitsen met Marritge Jansd. hun gezamelijk land [16K197-2, 4, 5, 6, 7].
1626     Convent Thetroede. [16K42-3bel]
1680     Convent van Tethrode, 760R + 530R. [16K199-2, 3]

Helft 2     Huych Gherytsz Vroeman
1502     Pieter Paets woning die Alydt van der Speck placht toe te behoren. [15S45-6]
15..     Katrijn van Zanden goedhen laat na aan Harman Engebechtsz. [15S45]
1502     Harman Engebechtsz. geeft aan Gerrit Jan Kerstantsz. de helft van: huis met werf en 1,5M daarachter [15S45-3], 11,5H 9G aan de noordzijde van het huis [15S45-1], 3,5H 18G 8V genaamd dat hoefkijn met de boomgaard [15S45-10], 3,5H 2G 7,5V genaamd Burchgravencamp [15S45-7].
1536     Huych Geenz. met tsonnendrohant. [15S176-5bel]
1544     Huych Gherytsz. een deel van 4M 494R, waar Huych Gherytsz woont. [15M81]
1551     Huuch Gerijtsz. te Valkenburg en Mathijs Foytenz. en Cornelis Foyten te Warmond verkopen deputaten en memoriemeesters van de St.-Pieterskerk een rente verzekerd op een halve woning met circa 5M land van Huuch. [15S12-3]
1557     Gerrit Vrooman. [15S36-1bel]
1561,64     Huych Gherritsz een deel van 5M 5H, de woning waar Huych Gherytsz op woont. [15M81]
1593     Marretghen Jansd. weduwe van Huych Gerritsz. Vroeman. [16K136bel]
1598     Jan Huyhgensz. Gebruiker Jan Huyhgensz. [15M81]
1601     Marritge Jansd. en Convent van Tethrode en splitsen hun gezamelijk land. [16K197]
1624     Cornelis Meesz. [16K25-1bel]
1680     Vrouw van Bergen, woning. [16K199-2, 3bel]