M80     3M 584R, woning     Van der Spek
1412     Alijt van der Specken [weduwe of dochter? van Willem van der Specke, 1355-<1399] laat na aan Dirk van der Speck [haar oom?]. Gescheiden van M81. [14S11]
1416     Jacob Oudelant. [14S241bel]
1416     Hendrik Jansz. geeft aan de papelijke prove van Rijnsburg 20S voor het testament van Jan van der Hae op 3M genaamd Nevenkamp, dat Willem van der Speck en zijn vrouw placht te betalen van de goede te Kersken. [14S241]
1434     Klaas van der Spec. [14S375bel]
1482     Alijt van der Specken erven een woning en land. [14S135-5bel, 8bel, 9bel, 11bel]
1489     Erchke Willem Gerritsz.dr. [14S231bel]
1502     Pieter Paedt. [15S45-1bel, -7bel -10bel]
1532     Dirc Florisz. te Leiden. Gebruiker Aent Petersz. [15S87-1bel]
1538     Pieter Paedsz. met zijn ene kyen. [15S44bel]
1544     Dirk Florysz. erven met meer anderen 3M 584R, de werf waar Jan Willemsz. op woont met het weiland daarachter. [15M80]
1551     Dirk Florisz. erven. [15S12-3bel]
1557     Allert Quirijnsz. en Quirijn Allerts, zijn vader, verkopen aan het Convent van Roem een rente verzekerd op een woning met huis, barge, boomte en potinge van 6M 2H. [15S36-1]
1561,64     Heynrick Heermael te Den Haag en Frans Fransz. brouwer te Leiden met drie kinderen 5M 1H met een woning. Huurder Maerten Cornelisz. Meess. [15M80]
1593     Mr. Floris Heermael, Cornelis Meesz. en Willem Jacobsz. cum sosys. [16K136bel]
1597     Corn. Lenertsz.. en Willem Jacobsz. [16K4-7bel]
1598     Heynrick Heeremael te Den Haag, Cornelis Meesz. en Willem Jacobsz. Gebruiker Cornelis Meesz. en Willem Jacobsz. [15M80]
1600     Cor. Meesz. en Willem. Jacopsz. [16K196-5bel]
1601     Jkhr. Heermale, Cor. Meesz. en Willem Jacopsz. [16K197-4bel]
1601     Cor. Jacobsz. [16K197-7bel]
1635     Jan Cornelisz. backer alias van Rijstuin. [16K10-1bel]
1635     Dirk Cornelis Meesz.. [16K10-1bel]
1680     Vrouw van Bergen. [16K199-3bel]
1832     Heiltje Ouwersloot, weduwe van Ary Bol. [KV481-484,485d]
1987     Oost: begraven hofstede gevonden bij archeologisch onderzoek. [Not1-189]
1988     Deels opgenomen in de N206 en Kooltuinweg.
199..     Oost: Opgenomen in nieuw wijkje Veldzicht. [Top]
2010     West: weiland.

80-1     4H 11G     Was eerst deel van M81
14..     Beatrijs Klaas Gijsbrechtsz.dr. laat na aan haar zoon Klaas Gerrit Mouwerijnsz [14S135]
1482     Klaas Gerrit Mouwerijnsz. verkoopt aan Adriaan van Tethroede een halve woning [M81]en de helft van het land dat bij de woning hoort waaronder 4H 11G achter Alijt van der Speck's erven woning.
1502     Harman Engebechtsz. geeft aan Gerrit Jan Kerstantsz. de helft van 4H 11G, zoals hij geërfd heeft van Katrijn van Zanden goedhen, gemengd met Stevensklooster te Leiden. [15S45-6]
1538     St. Stevensklooster en Huych Gerritsz. verkopen aan Dirck Florysz. Heermalen en twee weeskinderen van Frans Jansz. ieder de helft van 4H 11G, nu gebruikt door Jan Willemsz. en voorheen door Arent Pietersz. [15S44]
1600     Hier heeft vanouds meer land gelegen van St. Stevensconvent. [16K196-5 4H 11G?]

80-2     2H 13G     Was eerst deel van M81.
1482     Klaas Gerrit Mouwerijnsz. verkoopt aan Adriaan van Tethroede een halve woning [M81] en de helft van het land dat bij de woning hoort waaronder 2H 13G in Dirk Florisz. erven woning.