M78     840R     Rughenboach kampe     Klooster Leeuwenhorst.
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1434     Abdij Leeuwenhorst 7H, Rughenboach kampe. Huurders 1413-1544. [14S375]
1538     Mie dat heusken. [15S44bel]
1544     Klooster ter Leede 8H 40R Gebruiker Wouter Pietersz. [15M78]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 1M 2H. Huurder Dirk Jans. [15M78]
1593     Abdij Leeuwenhorst. [16K136bel]
1598     Gebruiker Jan Jansz. Vinckenberch. [15M78]
1624     Abdij Leeuwenhorst 830R. Gebruiker Jacob Adriaensz. Speck van Heusden. [16K25-1]
1635     Abdij Leeuwenhorst. [16K10-5bel]
1832     Jacob van der Sleyden, giffier van de Staten van Holland te 's Gravenhage. [KV480]
195..     Grotendeels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]
2010     Weiland