M76     3M 144R
1446     Katrijn Jan Coddedr. [14S96-2bel]
1544     Joncfrouwe Grebbers te Leiden 3M 144R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M76]
1561,64     Adriaen van Naeltwijck te Leiden 3,5M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M76]
1593     Juffr. van Naeltwijk. [16K136bel]
1598     Cornelis Meesz. Ook gebruiker. [15M76]
1624     Cornelis Meesz.. [16K25-1bel, 16K25-2bel]
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV496-97]
195..     Deels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]
2010     Weiland en boerderij nr. 35.