M75     1056R     Pastoor van Wassenaar.
1544     Papelycke proeven te Wassenaar 10H 56R. Gebruiker Jan Aertsz. [15M75]
1561,64     Pastoor te Sassenheim, kapelaan in St.-Catharinagasthuis te Leiden 1M 4,5H. Huurder Jan Cornelisz. Meess. [15M75]
1598     Maertyn van Entegeest. Gebruiker Dirk Jansz. te Oegstgeest. [15M75]
1612     Eyndegeest. [16K180-4bel]
1624     Maerten van Eyndegeest. [16K25-3bel]
1832     Maarten van der Werf, bouwman. [KV509-10]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]