M74     2M 38R     St-Catharinagashuis te Leiden.
1434     Klaas Klaasz. [14S377cbel]
1444     Floris Jansz. [14S13bel]
1463     Dirk Aalwijnsz. verkoopt aan Willem van Lodestein 13H. [14S24-2]
1466     Willem van Lodestein. [14S14bel]
1467     Willem van Lodestein draagt over St-Catharinagasthuis. [14S24]
1544     St.-Catharinaghasthuis te Leiden 2M 38R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M74]
1550     Abdij Leeuwenhorst 2,5M wei in Valkenburg. Huurder Jan Lambrechts. [15S117]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 2M 4H. Huurder Huych Gherritsz. [15M74]
1598     Gebruiker Jan Jansz. Vinckenberch. [15M74]
1602     Dirk Jansz. [16K144-3bel]
1608     St. Catharijne gasthuis 472R + 766R. Gebruiker Jacob Adriaensz. Speck van Heusden. [16K186-1, 2]
1612     Abdij ter Lee. [16K180-3 bel]
1618     St. Catharijne gasthuis 472R + 766R. [16K152]
1624     St. Katrijnen Gasthuis. [16K25-3bel]
1668     St. Catrijnengasthuis. [16K126-3bel]
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV503,06]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]