M69     1459R, meestal gelijk aan M66
1378     Jans kinder van der Geest. [14S73bel]
1535     Vranck Paedze. Gebruiker Ariaen Aertsz. [15S91-3bel]
1544     Mr. Vranck Paedts te Leiden 14H 59R. Gebruiker Adriaen Arentsz. [15M69]
1561     Cornelis Huyghensz. te Leiden. Huurder Jacop Jacopsz. Meesz. [15M66]
1564     Mr. Vranck Paedts erven te Leiden. [15M69]
1564     Cornelis Huyghensz. erven te Leiden. [15M66]
1585     Cornelis Huygensz. [15S22bel]
1586     Cornelis Huygensz. [15S26bel]
1597     Vranck Cornelisz. [16K5-1bel]
1598     Nanne Paets te Leiden. Gebruiker Jan Huygensz. [15M69]
1612     Cornelis van Torenvliet erven. [16K180-2]
1635     Toorenvliet. [16K11-1bel]
1652     Hr. Gilles van Heussen. [16K126-4bel]
1668     Hr. Gilles van Heussen erven. [16K126-5bel]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV548]
1939     Deels opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]