M67     745R     Witte nonnen te Leiden.
1463     Mr. Jacob Bossert. [14S24-2bel]
1544     Witte nonnen te Leiden 7H 45R. Gebruiker Adriaen Arentsz. [15M67]
1561,64     Witte nonnen te Leiden 1,5M. Huurder Jacop Jacopsz. [15M67]
1586     Witte nonnen te Leiden. [15S26bel]
1598     Gebruiker Jan Jansz. [15M67]
1608     Maerten van Eyndegeest. [16K186-1bel]
1612     Geestlijk land. [16K180-3bel ]
1618     Maerten van Eyndegeest. [16K152bel]
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV507-08]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]