M63     1540R     St.-Marienpoel buiten Leiden
1419     Willem Govertsz. verkoopt aan Willem Klaasz en Klaas Jacobsz. 2,5M. [14S107]
1433     Willem Klaasz. keert aan zijn dochter uit, voor haar moeders erfenis, 1/2 van 15H, gemeen met Klaas Jacobsz. [14S100]
1439     Klaas Jacobsz., genaamd de bijter, verkoopt aan het convent Regularissen St.-Marienpoel buiten Leiden 1/2 van 2,5M waarvan de andere helft van het convent is. [14S107]
1439     Convent Regularissen St.-Mariepoel buiten Leiden. Dirk Haes en zijn zoon Simon doen afstand van de rechten op 2,5M, dat zij gebruiken. [14S107]
1447     Klara dochter van Gerard van Zandvoort. [14S442bel]
1452     Claar van Zanthorst te Leiden. [14S239-1bel]
1544     Dirk Jacobsz. kind 15H 40R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M63]
1561,64     Dirck Jacopsz. weeskind te Oegstgeest in convent te Puel 2,5M. Huurder Dirck Jansz. [15M63]
1597     Schuyrman. [16K5-2bel]
1598     Cornelis Dircksz. Schuyrman. Ook gebruiker. [15M63]
1635     Toorenvliet. [16K11-3bel]
1680     Jacob van Zwanenburg. [16K11-4bel]
1832     Pieter van Egmond, bouwman. [KV519-22]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]