M62     2129R
1419     Lan Jan Betten erven. [14S107bel]
1439     Lou van Bettensz. erven. [14S107bel]
1452     Pieter Pietersz. verkoopt aan Jacob Bossaert 3M, met daarop een rente van o.a. de Abdij Rijnsburg. [14S239-1]
1544     Jan Claesz. te Leiden 21H 29R in twee kampen. [15M62]
1561,64     Jan Claesz. houdtcoper te Leiden 3,5M. [15M62]

M62-1     1506R
1586     Jan Claesz. houtcoops kinderen. [15S26bel]
1598     Jan Louweris 2,5M. Ook gebruiker. [15M62]
1612     Jacob Pietersz. [16K180-6bel]
1680     Abdij Rijnsburg 1506R toegevoegd. [16K11-4]
1832     Nicolaas van Beestingh, pannebakker. [KV513-18]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]

M62-2     623R
1598     Jacob Sonnevelt 1M. Ook gebruiker. [15M62]
1635     Heer van Calslagen. [16K11-3bel]
1832     Pieter van Egmond, bouwman. [KV523-27]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]