M60     20M 447R     Zonneveld, woning     Paats, Zonneveld     Leen van de graaf van Holland
1281     Floris Nannenz. woning en 9M. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1371     Floris van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1372     Rudolf Paats Jacobsz. de woning genaamd Zonneveld en 22M. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1392     Graaf van Holland huurt aan Willem Jacopbsz. de woning 't Soneveld. [14S395]
1392     Jorgel Artwijnsz.. de woning bij de Wadding. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1397     Hr. Jorgel.[14S395]
1423     Pieter Jorgelsz. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1434     Floris Paatsenz. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1447     Floris Paatsenz. 18M 4H. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1449     Jacob van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1452     Jacob van Zonneveld. [14S239-1bel]
1470     Gerard van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1470     Gerard van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [14S442]
1480     Gerrit van Zonnevelt. [14S232bel]
1532     Jfr. van Sonevelt te Alkmaar. Gebruiker Simon Willemsz. [15S87-8bel]
1535     Weduwe IJsbrant oven. Gebruiker Simon Willemsz.. [15S86-2bel]
1535     Weduwe IJsbrandt. Gebruiker Simon Willemsz op Sonenvelt. [15S88-1]
1539     Andries Willemsz. van Zonneveld van Alkmaar. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1544     Andries Willemsz. van Zonnevelt te Alkmaar 20M 447R de woning waar Symon Willemsz. woont. [15M60]
1556     Willem van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1561     Andryes Willemsz. te Alkmaar 18M. Huurder Cornelis Symonsz. [15M60]
1564     Andryes Willemsz. weduwe te Alkmaar 18M de woning Zonnevelt. Huurder Cornelis Symonsz. Sonnevelt. [15M60]
1570     Pieter van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1578     Hendrik van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1597     Sonnevelt. [16K4-1bel]
1597     Jaep Sonnevelt. [16K5-2bel]
1598     Sonnevelt erven. Gebruiker Jacob Willemsz. [15M60]
1604     Mathijs van Bekestein. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1620     Hester van Zonneveld. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1626     Hugo van Mierop kinderen. Beleend door de graaf van Holland. [15S182]
1632     Pieter van Cuyk van Mierop. Beleend door de graaf van Holland na verkaveling. [15S182]
1632     Sonnevelt, vanouts weduwe IJsbrant Ooms. [16K35-5bel]
1635     Heer van Calslagen. [16K9-8bel, 16K11-2bel]
1832     Pieter van Egmond, bouwman en Hendrik van Meygaard, bouwman te Voorschoten (692). Boerderij Zonneveld. [KV528-541,446-47,692-714,16]
195..     Deels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. Verkaveld en de Zonneveldslaan naar het zuiden verlegd. [Top]
2010     Weiland, boerderij Zonneveld, kassen en huizen nr. 1, 3.