M59     1312R     Vicarie op het Maria-altaar in de kerk te Katwijk aan de Rijn (V4)
1506     Batholomeus Volprechts, priester te Katwijk, is vicariehouder.
1535     Hr. Volpt te Katwijk provenlant. Gebruiker Huych Gerits. [15S86-2bel]
1544     Hr. Volbrecht 13H 12R. Gebruiker Huych Gherytsz. [15M59]
1561,64     Hr. Folbrecht te Noordwijk Binnen 2M 1H. Huurder Huych Gherritsz. [15M59]
1597     Claes Dirksz. van Montfoort. [16K5-2bel]
1598     Heren Staten. Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M59]
1635     Heer van Gouweriaen. [16K11-2bel]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV544]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]