M58     7M 176R     Abdij Rijnsburg.

M58-1     2006R
1447     Klooster Rijnsburg. [14S442bel]
1535     Abdij Rijnsburg 3M 2,5H wei. Huurder Huych Gerits. [15S86-2, 15S91-3bel]
1544     Klooster te Rijnsburg 7M 176R in drie kampen. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. met Huych Gerytsz. [15M58]
1561,64     Abdij Rijnsburg 1M 5H + 5M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M58]
1597     Abdij Rijnsburg 3206R (met M58-2). Gebruiker Jan Huigensz. en Pieter Symonsz. [16K5-2]
1598     Gebruiker Jan Huyghensz. en Pieter Simonsz. en Louweris Simonsz. [15M58]
1635     Abdij Rijnsburg 2006R. Gebruiker Crijn Verhooch te Leiden. [16K11-2]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV543,45]
1939     Deels opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]

M58-2     1352R     Grote Haert
1447     Klooster Rijnsburg. [14S442bel]
1419     Grote Haert. [14S107bel]
1439     Grote Haert. [14S107bel]
1535     Jacop Martijsz.. Gebruiker Dirck zijn zoon. [15S86-2bel]
1544     Klooster te Rijnsburg 7M 176R in drie kampen. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. met Huych Gerytsz. [15M58]
1561,64     Abdij Rijnsburg 1M 5H + 5M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M58]
1597     Abdij Rijnsburg 3206R (met M58-1). Gebruiker Jan Huigensz. en Pieter Symonsz. [16K5-2]
1598     Gebruiker Jan Huyghensz. en Pieter Simonsz. en Louweris Simonsz. [15M58]
1635     Abdij Rijnsburg 1352R. Gebruiker Pieter Symonsz. Cortwill. [16K11-3]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV542]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]

M58-3     1068R     Ossenweyde, Aertecamp
1535     Cornelis Ottenz., de Ossenweyde. Gebruiker Oude Jacob Pietersz. [15S86-2bel]
1535     Abdij Rijnsburg 11H 18R wei genaamd Aertecamp. Huurder Oude Jaep Pietersz. en Willem Pietersz. [15S91-3]
1544     Klooster te Rijnsburg 7M 176R in drie kampen. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. met Huych Gerytsz. [15M58]
1561,64     Abdij Rijnsburg 1M 5H + 5M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M58]
1597     Abdij Rijnsburg 985R. Gebruiker Louris Symonsz.. [16K5-1]
1598     Gebruiker Jan Huyghensz. en Pieter Simonsz. en Louweris Simonsz. [15M58]
1635     Abdij Rijnsburg 1068R. Gebruiker de heer van Schagen. [16K11-1]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV546]
1939     Deels opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]