M54     1440R     Gasthuiskamp     Pastorie te Wassenaar.
1416     Willem van Leeuwen. [14S64bel]
1466     Gasthuiskamp. [14S14bel]
1495     Willem van Leeuwen. [14S416bel]
1544     Pastorie te Wassenaar 14H 40R. Gebruiker Wouter Arentsz. [15M54]
1561,64     Pastoor te Wassenaar 2M 2H. Huurder Nanninck Jansz. [15M54]
1598     Jan Cornelisz. Colyn te Den Haag. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M54]
1602     Corns. Meesz. [16K144-3bel]
1612     Joriaen en erven, baljuw van Wassenaar. [16K180-1bel]
1652     Hr. President Haga. [16K126-1bel]
1832     Vicary van Wassenaar. [KV554-55]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]