M53     5M 27R

M53-1     3,5M     Woutersbroek     Vicarie St.-Barbaren op St.-Pancrasaltaar in de St.-Pancraskerk te Leiden (V11). Leen van de burggraaf van Leiden.
?1326     Willem van Leiden 9M [met M52] genaamd Woutersbroec. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S426]
1326     Ver badeloghe. Beleend door de burggraaf van Leiden als lijftocht. [14S426]
1438     Hendrik Hermansz. erven. [14S76-5bel]
1442     Dirk Willemsz. kinderen. [14S37bel]
1477     Genaamd Woutersbroeck. [14S15bel]
1483     Foei Bertholomei wordt vicariehouder, daarvoor Willem van Gouda [14S64]
1484     Petrus Jacob wordt vicariehouder, daarvoor Foei Bertholomei [14S64]
1544     Hr. Batholomeusz. (met Hr. Heynrick met Cornelis Dircxsz. 5M 27R in drie kampen). Gebruiker jonge Jaep Pietersz. [15M53]
1561,64     Jan Clemendtsz. te Den Haag 3,5M provenland. Huurder Pieter Jansz. [15M53]
1568     Johannes Reinier van Toll wordt vicariehouder, daarvoor Jan Willemsz.. [14S64]
1598     Gysbrecht van den Hoghenhouck. Gebruiker Jan Louwerisz. [15M53]
1602     Corn. Meess. [16K144-2bel]
1652     2028R. [16K126-1]
1652     Verschuere. [16K126-1bel]
1832     Cornelis Reyersbergen, kastelein te Voorschoten. [KV556-57]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]

M53-2     7H     Zweghekamp, Troestkamp          Vicarie van St. Jacob de Meerdere in de St.-Pancraskerk te Leiden (V2a)
1438     Klaas Adamsz. erven sticht een vicarie St.-Jacob de Meerdere en schenken hieraan 7H genaamd Zweghekamp. [14S76-5]
1438     Dirk Adeamsz wordt vicarie-eigenaar. [14S76]
1442     Simon Aarntsz. verkoopt aan de Ziekenhuismeesters een rente op 8H genaamd de Troestkamp. [14S37]
1496     Willem van Poelgeest wordt vicarie-eigenaar, daarvoor Johannes van Lodestein. [14S76]
1503     Mr. Johannes van Loudensteyn wordt vicariehouder, daarvoor Willem van Poelgeest. Voorgedragen door Elisabeth Wygeridr, non in het convent St.-Ursula in Schiedam [14S66a]
1544     Cornelis Dircxsz (met Hr. Heynrick en met Hr. Batholomeusz. 5M 27R in drie kampen). Gebruiker jonge Jaep Pietersz. [15M53, V2a]
1561,64     Evert van Lovesteyn te Delft 1M 2H provenland. Huurder Pieter Jansz. [15M53]
1598     Evert van Lovesteyn te Delft. Gebruiker Jan Louwerisz. [15M53]
1832     Leendert Dorrepaal en consorten, pannebakker te Voorschoten. [KV587]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]

M53-3     4H
1544     Hr. Heynrick (met Cornelis Dircxsz. en Hr. Batholomeusz. 5M 27R in drie kampen). Gebruiker jonge Jaep Pietersz. [15M53]
1561,64     Pieter Jansz. 4H. Ook gebruiker. [15M53]
1598     Jan Louwerisz. Gebruiker Jan Louwerisz. [15M53]
1652     Cornelis Symonsz. te Valkenburg met bruikwaar. [16K126-1bel]
1832     Leendert Dorrepaal en consorten, pannebakker te Voorschoten. [KV586]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]