M52     3M 196R     Woutersbroek     St-Catharinagashuis te Leiden     Leen van de burggraaf van Leiden
<1326     Willem van Leiden 9M [met M53-1] genaamd Woutersbroec. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S426]
1326     Ver badeloghe. Beleend door de burggraaf van Leiden als lijftocht. [14S426]
1416     Ludolf Gerritsz.. [14S145bel, 14S64bel]
1434     Mr. Jan Reinersz. en Klaas Lienen Stiepz.. [14S377dbel]
1477     Hendrik Willemsz. verkoopt aan St.-Katrijnen een kamp genaamd Woutersbroek. [14S15]
1495     Luydolff Geritsz.. [14S416bel]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden 3M 196R. Gebruiker Jan Willem Claesz. [15M52]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 3,5M. Huurder Cornelis Pietersz. Block. [15M52]
1598     Gebruiker Gerrit Willemsz. weduwe. [15M52]
1602     St. Catharijnegasthuis 2M 327R. Gebruiker Jan Jansz. Vinckenberch. [16K144-2]
1602     St. Catharijnegasthuis 3M 29R. Gebruiker kinder Gerrit Leffen te Katwijk. [16K143-1]
1608     St. Catharijnegasthuis 2104R. Gebruiker Louweris Willemsz. [16K186-4]
1612     St. Catharijnegasthuis. [16K180-1bel]
1618     St. Catharijnegasthuis 2104R. [16K152]
1624     St. Catharijnegasthuis. [16K27-1bel]
1652     St. Catrijnengasthuis. [16K126-1bel]
1832     Cornelis Reyersbergen, kastelein te Voorschoten. [KV558-59]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]