M49     2M 84R     Kapelrie van Van Egnond (V1x)
1434     Cappelrieland. [14S377dbel]
1447     Mr. Hugo. [14S444-1bel]
1477     Mr. Huge. [14S15bel]
1544     2M 84R. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M49]
1561,64     In kwestie tussen Jan Paedts te Leiden en Anthonis van Egmondt 2M 2H. Huurder Cornelis Willemsz. [15M49]
1598     Jan Paets te Leiden. Gebruiker Pieter Huyghensz. [15M49]
1602     Katrijnengasthuis. [16K144-2bel]
1602     Mees Jacobsz.. [16K143-1bel]
1624     Armen convent te Leiden. [16K27-2bel]
1832     Cornelis Groen, timmerman te Oegstgeest. [KV561]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]