M48     2M 68R     Klooster Leeuwenhorst.
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1434     Abdij leeuwenhorst 14H. Huurder Klaas Oudziersz., voorheen Jacob Dirksz. bij de Waddinghe. [14S377d]
1477     Klooster ter Lede. [14S15bel]
1511     Jacob Mathijs of Marie Gheryt van Dams weduwe. [15S3bel]
1535     Abdij Leeuwenhorst 2,5M in Valkenburg. Huurder Wouter Aentsz. [15S102]
1544     Klooster ter Leede 2M 68R. Gebruiker Wouter Aertsz. [15M48]
1544     Abdij Leeuwenhorst 2,5M in Valkenburg. Huurder Wouter Aentsz. [15S102]
1551     Abdij Leeuwenhorst 2,5M wei in Valkenburg. Huurder Dirc van Wairden, voorheen Wouter Airnts. [15S115]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 2M 2H. Huurder Nanninck Jansz. [15M48]
1598     Gebruiker Cornelis Meesz. [15M48]
1602     Convent ter Lee. [16K144-2bel]
1608     Abdij Leeuwenhorst. [16K186-4bel]
1618     Abdij Leeuwenhorst. [16K152bel]
1624     Abdij Leeuwenhorst 697R + 600R. Gebruiker Jan Cornelis Meesz. [16K27-1, 2]
1832     Paulus Gerritsz. Hemelrijk, koopman te Leiden. [KV560]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]