M46     5,5M 1,5H     De Velschen

M46-1     16H     De Velschen     Abdij Leeuwenhorst
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1434     Abdij Leeuwenhorst 16H genaamd de Velschen. Huurders 1413-1544. [14S378]
1490     Abdis van der Lee. [M46-1] en de Valkenburgerweg. [Broekweg]. [14S18-2bel]
1544     5,5M 1,5H in twee kampen. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M46]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 4M met M45. Huurder Dirck Jansz. [15M46]
1598     Abdij. Gebruiker Jan Jansz. [15M46]
1608     Abdij Leeuwenhorst. [16K188bel]
1618     Abdij Leeuwenhorst. [16K154bel]
1624     Abdij Leeuwenhorst 914R + 1030R. Gebruiker Jacob Adriaensz. Speck van Heusden. [16K24-2, 3]
1832     Maarten van der Werf, bouwman. [KV571-72]
1939     Opgenomen opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]

M46-2     2,5M     De Velschen
1434     Katrijn Jan Coddendr. [14S378bel]
1490     Mr. Pieter Dirksz. van Bloemvenne geeft een rente op de helft van 2,5M, genaamd de Velsche, op de Karske aan het O.L.V.gasthuis en St.-Lysbetten. [14S18]
1497     O.L.V.gasthuis en St.-Lysbetten verkopen St.-Katrijnen voorgaande rente van [14S18]
1544     Joncvrouwe Grebbers te Leiden met meer anderen 5,5M 1,5H in twee kampen. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M46]
1561,64     Adriaen van Naeltwijck te Leiden 2,5M. Huurder Dirck Jansz.. [15M46]
1598     Grebbers. Gebruiker Heynrick Simonsz. te Oegsgeest. [15M46]
1624     Henrick Symonsz. [16K24-3bel]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV570]
1939     Deels opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]