M43     1455R     St-Catharinagashuis te Leiden
1497     Cornelis Gerritsz. verkoopt aan St. Katrijnen 1/2 van 3M. [14S17]
1511     Jacob Zonneveld verkoopt aan Gijsbrecht van Lodensteyn 15H. [15S3]
1527     Ghijsbrecht van Lodesteyn geeft aan St. Catrijnen. [15S3]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden 14H 55R. Gebruiker Symon op Zonnevelt. [15M43]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 2M 2H. Huurder Cornelis Symonsz. Sonnevelt. [15M43]
1598     Gebruiker Jacob Willems Sonnevelt. [15M43]
1602     St. Catharijne gasthuis 2M 141R. Gebruiker Jaep Sonnevelt. [16K143-3]
1608     St. Catharijne gasthuis 1451R. Gebruiker Louweris Symonsz. [16K188]
1618     St. Catharijne gasthuis 1451R. Gebruiker Louweris Symonsz. [16K154]
1624     Ruys in de Beverwijck. [16K27-2bel]
1832     Heiltje Ouwersloot, weduwe van Ary Bol. [KV575-76]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]