M30     970R     Oude Made     Kerk van Katwijk en Vicarie van St. Jacob de Meerdere in de St.-Pancraskerk te Leiden (V2a)
1438     Klaas Adamsz. erven stichten een vicarie van St.-Jacob de Meerdere en schenken hieraan 8H, genaamd de Oude Made. [14S76-4]
1438     Dirk Adeamsz wordt vicarie-eigenaar. [14S76]
1438     Ada Adamsz. kijnden. [14S76-2bel]
1495     Johannes de Lodestein wordt vicarie-eigenaar. [14S76]
1496     Wilhelmus van Poelgeest wordt vicarie-eigenaar, de vorige was Johannes de Lodestein. [14S76]
1503     Mr. Johannes van Loudensteyn wordt vicariehouder, de vorige was Willem van Poelgeest. [14S66a]
1544     Kerk van Katwijk 9H 70R. Gebruiker Jan Arentsz. [15M30]
1561,64     Kerk van Katwijk aan de Rijn 1,5M. Huurder Jan Huyghensz. [15M30]
1598     Gebruiker Jan Jansz. [15M30]
1832     Carel Vincent, baron van Boetzelaar, te 's Gravenhage. [KV599]
195..     Grotendeels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]