M28     1713R     St Bernardsklooster te Warmond en Vicarie van de H.-Jacobus en 1000 martelaren in de St.-Mathiaskerk te Warmond. (V5)
1416     Alijt Aarnstdr. verkoopt aan St.-Bernartsorde 1/2 van 3M met een cappelrie waarop 3 pond staat, genaamd Heienkamp. Gebruiker Hr. Aarnt Goemansz.. [14S110]
1429     Aarnt Weghe Heinkamp. [14S32bel]
1438     Simon Stout. [14S76-2bel]
1544     Pastorie [vicarie] met de Broeders te Warmond 17H 13R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M28]
1561,64     Pater van de zusters [vicarie] en de Broeders te Warmond 3M. Huurder Dirck Jansz. [15M28]
1593     Voormalig convent St. Barnearditen verkoopt aan Jkhr. Johan van Duivenvoorde 2M 520R, liggend gemeen met de koper. [16K137]
1598     Gebruiker Louweris Symons. [15M28]
1832     Carel Vincent, baron van Boetzelaar, te 's Gravenhage. [KV593-95]
195..     Grotendeels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]