M27     1765R     Paadts
1416     Bia...vinken. [14S110bel]
1429     Nellepoes met haar kinderen. [14S32bel]
1544     Cornelis Paedts te Leiden 17H 65R. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M27]
1561,64     Jan Paedts te Leiden 3M. Huurder Aerndt Willemsz. [15M27]
1593     Jan Paets Zanthorst. [16K137bel]
1598     Jan Paets Cornelisz. te Leiden. Gebruiker Cornelis Fransz. [15M27]
1620     Hr. Claes Paets van Santhorst. [16K175bel]
1832     Johannes Schoneveld, timmerman. [KV591]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]