M26     1076R     St-Elisabethgashuis te Leiden.
1429     Dirk Moenenz. verkoopt aan Fye, weduwe van Aarnts van den Dam 2M. [14S32]
1506     St.-Elisabethgasthuis 11H. [15S37bel]
1544     St.-Elisabethsgasthuis te Leiden 10H 76R. Gebruiker Jan Arentsz. [15M26]
1561,64     St.-Elisabethsgasthuis 1M 5H. Huurder Jan Huyghensz. [15M26]
1598     Gebruiker Jan Jansz. [15M26]
1620     St. Elisabeths gasthuis 1065R. Gebruiker Louweris Symonsz. baljuw van Valkenburg of Jan Claes van der Bouch. [16K175]
1832     Carel Vincent, baron van Boetzelaar, te 's Gravenhage. [KV592]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]