M24     1376R     Viskapel
1497     Geertruit Michiels weduwe. [14S99bel]
1506     14H met de Viscoppelle te Leiden. [15S37bel]
1544     Adriaen Maertensz. met Pieter Maertensz. 13H 76R. Ook gebruiker. [15M24]
1550     Adriaen Marthijnsz. is een rente schuldig aan het St.-Catharinagasthuis verzekerd op de helft van 14H, gemeen met de viskapel te Leiden. [15S6-3]
1561     Adriaen Maertensz. te Delft 2M 2H. Huurder Adriaen Duess. [15M24]
1564     Adriaen Maertensz. te Delft en Pieter Maertensz. weduwe. [15M24]
1598     Cryn Huyghensz. Ook gebruiker. [15M24]
1832     Carel Vincent, baron van Boetzelaar, te 's Gravenhage. [KV602]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]