M20     2190R     Ziekenhuis en St-Catharinagashuis te Leiden.
1446     Pieter Meinsenz. verkoopt aan St.-Katrijnen 2M in een kamp van 4M. De andere 2M is van hem. [14S29]
1447     St.-Katherijnegasthuis te Leiden. [14S444-2bel]
1452     Klaas Gerritsz. verkoopt aan het ziekenhuis buiten Leiden 1M 525R in Grieten Meinsenweer. Gebruiker jonge Jacob Pietersz. [14S40-3]
1544     Zieken met St.-Catharinagasthuis te Leiden 21H 90R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M20]
1561,64     St.-Catharinagasthuis en de leprozen te Leiden 4M. Huurder Pieter Jansz. [15M20]
1598     Gebruiker Jan Louweris. [15M20]
1602     St. Catharijnegasthuis 3M 308R. Gebruiker Jan Louwerisz. [16K144-4]
1608     St. Catharijnegasthuis 1022R + 1159R. Gebruiker Louweris Willemsz. [16K187-2,3]
1618     St. Catharijnegasthuis 1022R + 1159R. Gebruiker Louweris Willemsz. [16K153]
1832     Diderik Coenraad Berckenkamp, schipper. [KV607-08]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]