M17     2115R     Vicarie van St. Jacob de Meerdere in de St.-Pancraskerk te Leiden (V2a)
1435     Pieter Marxz. verkoopt aan Gerrit Pieter Hasselijnxz. 4M en 1H. [14S130]
1438     Klaas Adamsz. erven stichten een vicarie van St.-Jacob de Meerdere en schenken hieraan 2,5M en 1M. [14S76-3,7]
1438     Dirk Adeamsz wordt vicarie-eigenaar. [14S76]
1495     Johannes de Lodestein wordt vicarie-eigenaar. [14S76]
1496     Wilhelmus van Poelgeest wordt vicarie-eigenaar, de vorige was Johannes de Lodestein. [14S76]
1503     Mr. Johannes van Loudensteyn wordt vicariehouder, de vorige was Willem van Poelgeest. [14S66a]
1536     Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15S176-1bel]
1544     Cornelis Dirksz. te Delft met meer anderen 21H 15R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M17]
1551     Heilige Kruisgilde te Valkenburg. [15S12-1bel]
1561,64     Gerrit van Lovesteyn te Delft provenland en anderen. [15M17]
1561,64     Evert van Lovesteyn te Delft 1,5M provenland en Kerk van Katwijk aan de Rijn 0,5M en Pieter Jansz. 0,5M en Gilde van Valkenburg 1M. Huurder Pieter Jansz. [15M17]
1598     Evert van Loevesteyn te Delft en Kerk van Katwijk en Jan Louwerisz. en Gilde te Valkenburg. Gebruiker Jan Louwerisz. [15M17]
1693     Gekomen van het St.-Mauritsgilde te Valkenburg 1M, wordt verhuurd. [15S157-1]
1832     Dirk Westerbeek, rentenier te Oegstgeest. [KV615-16]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]