M14     2M 349R     St.-Catharinagashuis te Leiden.
1435     Alijt Aarnt Wegedr. met eige en erve. [14S85bel]
1444     Jan Gerritsz. erven, de Heintgenskamp. [14S85bel]
1463     Jan Dirk Gerrit Monfoirdensz. en Gerrit Jacob Gerritsz. schenken aan St.-Katrijnengasthuis 1/2 van 3M genaamd Heintgenskamp waarvan de wederhelft is van Eemtruit Jan de Lijndraeierdr. Gebruiker Jacob Oudzievez. [14S28]
1490     Wouter van der Schuyr draagt over aan (de ouders van?) Mr. Gilles Michielsz. 3 oude morgen genaamd Heintgenskamp waarvan de helft van St.-Katrijnen is. [14S16]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden 2M 349R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M14]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 3M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M14]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M14]
1602     St. Catharijne gasthuis 2M 540R. Gebruiker Louweris Symonsz. [16K143-2]
1608     St. Catharijne gasthuis 1550R. Gebruiker Louweris Symmonsz. [16K187-1]
1618     St. Catharijne gasthuis 1550R. Gebruiker Louweris Symmonsz. [16K153]
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV627]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]