M12     3M 218R
1435     Willem van der Speck met eige en erve. [14S85bel]
1444     Willem van der Speck. [14S85bel]
1544     Huych Aertsz. te Den Haag 3M 218R. Gebruiker Mees Jacobsz. [15M12]
1557     Huygh Aertsz. [15S36-2bel]
1560     Huygh Gherritsz. Vrooman verkoopt aan het Convent aan de Hogelandse kerkgracht een rente op 3,5M wei, niets daarop staand dan de heer zijn recht gelijk gemeen burenland in Valkenburg. [15S28]
1561,64     Huych Gherritsz. 3M 2H. Ook gebruiker. [15M12]
1598     Huych Gherritsz. weduwe te Valkenburg. Gebruiker Pieter Simonsz. [15M12]
1832     Johan Willem van Huissen te Kattendijke te 's Gravenhage en Willem van Egmond, bouwman. [KV630-31]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]