M10     3M 2H     Glorienweer
     Zie delen

helft 1     Stevenshof
1469     Gerrit Mouwerijns en Willem Bol van Haarlem. [14S144bel]
1482     Klaas Gerrit Mouwerijnsz. verkoopt aan Adriaan van Tethroede de helft van 3M 2,5H 29,5G genaamd Glorienweer. [14S135-7]
1484     Cornelis Utenweer draagt de helft over aan Willem van Tetrode. De andere helft is van Klaas Grijp. [14S135-7]
1485     Klaas Grijp draagt de helft over aan Willem van Tetrode. De andere helft is al van Willem van Tetrode. [14S135-7]
1557     Stevensklooster. [15S36-2bel]
1561,64     St.-Stevensgasthuis te Leiden 2M. Gebruiker Huych Gherritsz. [15M10]
1598     St.-Stevensgasthuis. Gebruiker Jan Huyghensz. 11H en Pieter Huygensz. 9H. [15M10]
1600     St. Stevensconvent 3M 254R Glorienweer. [16K196-12]
1601     Convent van Tethrode en Marritge Jansd. splitsen hun gezamelijk land 1M 413R ten zuiden. [16K197-12, 13]
1607     Convent van Thedroede. [16K123bel]
1622     Convent van Thedroede of Stevens Poorgen te Leiden. [16K157bel]
1680     Convent van Tethrode, 1018R. [16K200]
1832     Dirk Westerbeek, rentenier te Oegstgeest. [KV637-38]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]

helft 2     Huych Gherytsz
1469     Willem Bol van Haarlem. [14S144bel]
1502     Harman Engebechtsz. geeft aan Gerrit Jan Kerstantsz. de helft van 3M 2,5H 30G genaamd Glorienweer, zoals hij geërfd heeft van Katrijn van Zanden goedhen. [15S45-9]
1544     Huych Gherytsz. zijn kamp 3M 2H. [15M10]
1551     Huuch Gerijtsz. te Valkenburg en Mathijs Foytenz. en Cornelis Foyten te Warmond verkopen deputaten en memoriemeesters Üv
1561,64     Huych Gherritsz. 2M. Gebruiker Huych Gherritsz. [15M10]
1593     Huygh Gerritsz.. weduwe [16K111bel]
1598     Huych Gherritsz. weduwe. Gebruiker Jan Huyghensz. 11H en Pieter Huygensz. 9H. [15M10]
1601     Marritge Jansd. en Convent van Tethrode en splitsen hun gezamelijk land 1M 413R ten noorden. [16K197-12, 13]
1680     Niclaes van der Maersch, brouwer te Haarlem en Cornelis van Starreveldt. [16K200]
1832     Dirk Westerbeek, rentenier te Oegstgeest. [KV635-36]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]