M9     2M 13R     Weeshuis van Leiden
1469     Jan Florisz., doctor in medecine, en Jan Dirksz. puysick verkopen aan de HeiligeGeest 2M. [14S144]
1482     Heilige Geest te Leiden. [14S135-7bel]
1502     Heilige Geest te Leiden. [15S45-9bel]
1544     Weeshuis van Leiden 2M 13R. Gebruiker Jaep Cornelisz. te Wassenaar. [15M9]
1561     St. Catharinagasthuis te Leiden 2M. Huurder Willem Jacopsz. te Wassenaar. [15M9]
1564     Weeshuis van Leiden. [15M9]
1593     Weeshuis van Leiden 1296R hooiland. Gebruiker Willem Jacobsz. [16K111]
1598     Gebruiker Claes Cornelisz. en Adewey Cornelisz. te Noordwijk. [15M9]
1600     Joost Duyvelant. [16K196-12bel]
1601     Wesen van Leiden. [16K197-13bel]
1607     Weeshuis van Leiden 1198R. Gebruiker Jan Maertsz. van Schagen te Katwijk aan de Rijn. [16K123]
1622     Weeshuis van Leiden 1198R. Gebruiker Jan Maertsz. van Schagen te Katwijk aan de Rijn. [16K157]
1680     Wesen van Leiden. [16K200-bel]
1832     Dirk Westerbeek, rentenier te Oegstgeest. [KV639-40]
1939     Deels opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]