M8     4M 7R.
1469     Jacob Moer en Katrijn Jan Codde zijn zuster. [14S144bel]
1490     Mr. Pieter Dirksz. van Bloemvenne geeft een rente aan O.L.V.gasthuis en St.-Lysbetten. [14S18]
1497     St.-Katrijnen koopt een rente van het O.L.V.gasthuis en St.-Lysbetten. [14S18]
1544     Dirk Jacobsz. kind 4M 7R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M8]
1561,64     Dirk Jacobsz. weeskind, wonend in het Klooster te Puel buiten Leiden 4M. Huurder Dirck Jansz. [15M8]
1593     Nanning Paedts (westdeel) en Adriaen Matheusz (Oostdeel) [16K111bel]
1598     Nanne Paets te Leiden, gedeeld in twee percelen. Gebruiker Claes Pieter Jansz. en Pieter Bakker erven te Leiden en Dirck Jan Andriesz. te Rijnsburg. [15M8]
1607     Nanne Paets erven. [16K123bel]
1622     Nanne Paets erven. [16K157bel]
1832     Paulus Gerritsz. Hemelrijk, koopman te Leiden. [KV642-47]
1939     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Luf]