M7c     2,5M
1564     Jacob Heynrycx te Zoeterwoude op de Vliet 2,5M. Gebruiker Adriaen Joosten te Wassenaar. [15M7c]
1564     Adriaen Joostensz. en Willem Dircxz. te Wassenaar. [15S180bel]
1681     Hr. Jacob van Coevorden, heer van Stoevelaer. [15S180bel]
1832     Cornelis Reyersbergen, kastelein te Voorschoten. [KV650]
2010     Weiland en bos