M7b     11H
1352     Binckhorts beleent aan Dieric Dieric Voerhoutsz 11H. [14S448]
1564     Cornelis Huyghens te Leiden 11H. Gebruiker Willem Dirxz. te Wassenaar. [15M7b]
1832     Cornelis Reyersbergen, kastelein te Voorschoten. [KV653]
2010     Weiland en bos