M7     5,5M 68R     Abdij Leeuwenhorst.

M7-1     1817R     Grote Veld     Abdij Leeuwenhorst
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1434     Klooster Leeuwenhorst. [14S373bel]
1434     Abdij Leeuwenhorst 5,5M of 6M genaamd het Groete Velt in 2 campen. Huurders 1413-1544. [14S380]
1536     Abdij Leeuwenhorst 6M genaamd het Groete Veld in twee campen. Huurder Cornelis Meesz. [15S103]
1544     Abdij Leeuwenhorst. Huurder Cornelis Meesz. [15S103]
1544     Abdij Leeuwenhorst 5,5M 68R in twee kampen. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M7]
1554     Abdij Leeuwenhorst 6M in 2 campen genaamd Groete Velt. Huurder Cornelis Meesz. [15S118]
1554     Abdij Leeuwenhorst. Huurder Cornelis Meesz. [15S103]
1561,64     AbdijLeeuwenhorst 5,5M. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M7]
1598     Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M7]
1623     Abdij Leeuwenhorst 1817R. Gebruiker Luchtenborch en raadsheer Percijn. [16K19-2]
1832     Pieter Johan Feyke, rentenier te Warmond. [KV673-76]
195..     Deels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]
2010     Weiland

M7-2     1528R     Grote Veld     Abdij Leeuwenhorst
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1434     Klooster Leeuwenhorst. [14S373bel]
1434     Abdij Leeuwenhorst 5,5M of 6M genaamd het Groete Velt in 2 campen. Huurders 1413-1544. [14S380]
1536     Abdij Leeuwenhorst 6M genaamd het Groete Veld in twee campen. Huurder Cornelis Meesz. [15S103]
1544     Abdij Leeuwenhorst. Huurder Cornelis Meesz. [15S103]
1544     Abdij Leeuwenhorst 5,5M 68R in twee kampen. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M7]
1554     Abdij Leeuwenhorst. Huurder Cornelis Meesz. [15S103]
1554     Abdij Leeuwenhorst 6M in 2 campen genaamd Groete Velt. Huurder Cornelis Meesz. [15S118]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 5,5M. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M7]
1598     Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M7]
1623     Abdij Leeuwenhorst 1528R. Gebruiker Luchtenborch en raadsheer Percijn. [16K19-4]
1832     Pieter Johan Feyke, rentenier te Warmond. [KV677-82]
195..     Deels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]
2010     Weiland