M6d     2M 2H
1434     Dirk van de Hoern te Leiden. [14S380bel]
1564     Steven van Huesden te Leiden 2M 2H. Gebruiker Willem Dircxz. te Wassenaar. [15M6d]
1623     Dirk Maertensz. of erven. [16K19-1bel]
1832     Pieter van Leeuwen, bouwman te Voorschoten. [KV668-69]
195..     Deels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]
2010     Weiland en bos