Üv

M6b     2,5M     Grote Veld     Abdij Leeuwenhorst
1434     Abdij Leeuwenhorst 2,5M. Huurders 1434-1551 [14S373]
1554     Abdij Leeuwenhorst 6M in 2 campen genaamd Groete velt. Huurder Cornelis Meesz. [15S118]
1564     Abdij Leeuwenhorst 2,5M. Gebruiker Cornelis Woutersz. te Wassenaar. [15M6b]
1623     Abdij Leeuwenhorst 1560R. Gebruiker Joost Cornelisz. Hogenboom. [16K19-3]
1832     Pieter Johan Feyke, rentenier te Warmond. [KV683-84]
2010     Weiland en bos