M5     Berendrechtsweyde     10M 160R

M5-1     Berendrechtsweyde     Kerstant en Van der Laen
1489     Jan van Berendrecht. [14S228bel]
1533     Phillips Kerstanstsz. is schuldig aan het Convent Schagen een rente verzekerd op 6M wei genaamd Berendrechtsweyde. [15S33]
1535     Philips Kerstantsz. Gebruiker Cornelis Meesz. [15S88-3bel]
1544     Phillips Korsz. te Leiden met meer anderen 10M 160R (heel M5). Gebruiker Cornelis Meesz. [15M5]
1561,64     Mr. Gherit van der Laen 7M. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M5]
1590     Jkhr. Van der Laen. [15K226bel]
1597     Jkhr. Henrick van der Laen. [16K2-1bel]
1598     Jhr. Heynrick van der Laen met anderen. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M5]
1632     Johan Luchtenborch, vanouts Philips Carstans. [16K35-4bel]
1635     Luchtenborch. [16K9-2bel]
1832     Diverse eigenaren. [KV717-21]
195..     Deels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg en herkaveld. [Top]
199..     Weiland, herkaveld voor kassengebied. [Top]
2010     Kassen.

M5-2     Kerstant, Heilige Geest van Rijnsburg en Van der Laen (Vicarie van St.-Maria in de O.L.V.-kerk te Leiden)
1489     Hr. Gijsbrecht Willemsz. kapelrie, de Heilige Geest van Rijnsburg en Kerstant Klaasz. [14S228bel]
1533     Phillips Kerstanstsz. [15S33bel]
1535     Heilige Geest van Rijnsburg en Philips Kerstantsz. Gebruiker Cornelis Meesz. [15S88-3bel]
1544     Phillips Korsz. te Leiden met anderen 10M 160R (heel M5). Gebruiker Cornelis Meesz. [15M5]
1564     Mr. Gherit van der Laen te Leiden 3M 1H en de Heilige Geest te Rijnsburg 2,5M. (deel M2 + M5-2). Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M2]
1590     Heilige Geest van Rijnsburg gemeen met Jkhr. Henrick van der Laen tot Voorhoudt. Gebruiker Cornelis Lenertsz. Beste van 5M [15K226]
1597     Verlaen met de Heilige Geest van Rijnsburg. [16K2-1bel]
1632     Heilige Geest te Rijnsburg en Jonathan van Luchtenborch, vanouts de Heilige Geest en Philips Carstans 1732R. [16K35-3]
1635     Jonathan van Lughtenborch. [16K9-3bel]
1635     Heilige Geest te Rijnsburg en Luchtenborch 1732R. [16K9-2]
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV722-23,25]
195..     Herkaveld. [Top]
199..     Weiland, herkaveld voor kassengebied. [Top]
2010     Kassen.