KB994     Boshakhout.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Vier gebouwen, plein, haventje. [16K57]
1667-1670     Maria Keyzer heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 2-6-0. Later kadasternummer B 994 en daarna B 1641 (of 1640?).  [n7* nr96, erfpacht]
1671-...     Abraham Beukel.  [n7* nr96, erfpacht]
...-1706     Calslage.  [n7* nr96, erfpacht]
1707-1727     Vliethoorn.  [n7* nr96, erfpacht]
1728-1747     Catharine Berenberg.  [n7* nr96, erfpacht]
1748-1766     Hr. Percijn.  [n7* nr96, erfpacht]
1767-1783     Hendr. Schouten.  [n7* nr96, erfpacht]
1784-1793     Pieter Schouten.  [n7* nr96, erfpacht]
1794-...     Gerrit Hemelijk.  [n7* nr96, erfpacht]
...-1819     Cornelis van Kuyeren.  [n7* nr96, erfpacht]
1820-1838     J.C. Hummel. De erfpacht staat op een bosje van het huis van Hummel.  [n7* nr96, erfpacht]
1832     Johannes Christian Hummel, burgemeester. Boshakhout. [n12, kadaster]
1839     J.W.F. Bresler.  [n7* nr96, erfpacht]
1840-...     Catharina Vos, weduwe Van Veen.  [n7* nr96, erfpacht]
...-1862     A.E. Roest van Limburg.  [n7* nr96, erfpacht]
1863-1875     Anthonius Karel de Koning.  [n7* nr96, erfpacht]
1876-1889     O. Baron van Wassenaar van Katwijk.  [n7* nr96, erfpacht]
1890-1921     Mr. D. van Riessen.  [n7* nr96, erfpacht]
1941     Bouw van 4 woningen, nu Rijnstraat 5, 7, 9, 11. [n20]