KB990     Huis.   Huisnr. I-88,-89. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Plein. [16K57]
~1905     Foto vanaf de Rijn. Van Bemmel, timmerbedrijf. [n28]

Erfpacht 1
...-1673     Crijn Jansen van der Plas heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-3-0 = fl. 0,15. Later kadasternummer B 990.  [n7* nr61, erfpacht]
1674-1721     P.C. van der Plas.  [n7* nr61, erfpacht]
1722-1777     Arie van der Does.  [n7* nr61, erfpacht]
1778-1779     Arie van der Does weduwe.  [n7* nr61, erfpacht]
1780-1797     Wiggert Cornelisz. Vooys.  [n7* nr61, erfpacht]
1798-1805     Wiggert Cornelisz. Vooys weduwe.  [n7* nr61, erfpacht]
1806-1814     E.J. van Roijen.  [n7* nr61, erfpacht]
1815-1819     J. Hombroek van Doorn.  [n7* nr61, erfpacht]
1820-1846     Anna Christina van Haansbergen, weduwe van Hombroek van Doorn.  [n7* nr61, erfpacht]
1832     Anna Christina van Staansbergen. Huis en erf. [n12, kadaster]
1837     Huisje waarin de diender woont.  [n7* nr61, erfpacht]
1847-1889     Willem van der Burg. [n7* nr61, erfpacht]
1890-1911     G. van Ren...snel. [n7* nr61, erfpacht]
1912-1921     P.J. Aarts.  [n7* nr61, erfpacht]

Erfpacht 2
...-1661     Huibert Willems Wockhout heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-10-0. Later kadasternummer B 990.  [n7 nr108, erfpacht]
1662-1677     Huibert Willem Boekhorst.  [n7 nr108, erfpacht]
1678-1706     Jan Klaasz Berendrecht.  [n7 nr108, erfpacht]
1707-1727     Jan van der Gugt.  [n7 nr108, erfpacht]
1728-1747     Dirk van Katwijk.  [n7 nr108, erfpacht]
1748-1796     Wiggert Cz. Vooys.  [n7 nr108, erfpacht]
1797     Wiggert Cz. Vooys weduwe.  [n7 nr108, erfpacht]
1798-1804     Jan van Langevelt.  [n7 nr108, erfpacht]
1805     Cornelis Wiggertsz. Vooys.  [n7 nr108, erfpacht]
1806-1809     G.S. van Rooyen.  [n7 nr108, erfpacht]
1810-1819     Johannes Arnoldus Hombroek van Doorn. De erfpacht staat op een huis en erf in de Voorstraat of het Molenend, nr. I-88,-89. [n7 nr108, erfpacht]
1820-1921     Gelijk aan erfpacht 1.  [n7 nr108, erfpacht]