KB989     Huis.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Plein en haventje. [16K57]
1667-1675     Sijmen Huigens heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-4-0 = fl. 0,20 op een erf gelegen over het grote huis. Later kadasternummer B 989.  [n7* nr62, erfpacht]
1676-...     Cornelis Klaas Westerbaan.  [n7* nr62, erfpacht]
...-...     Simon Teunis van Leeuwen.  [n7* nr62, erfpacht]
...-1707     Dirk van Leeuwen.  [n7* nr62, erfpacht]
1708-1766     Cornelis Boers.  [n7* nr62, erfpacht]
1767-1783     Cornelis Pieters van der Does.  [n7* nr62, erfpacht]
1784-1793     Pieter Cornelis van der Does.  [n7* nr62, erfpacht]
1794-1797     Wiggert Cornelisz. Vooys.  [n7* nr62, erfpacht]
1798-1804     Wiggert Cornelisz. Vooys weduwe.  [n7* nr62, erfpacht]
1805-1828     Jan van Langeveld.  [n7* nr62, erfpacht]
1829-1884     Willem Dorrepaal.  [n7* nr62, erfpacht]
1832     Willem Willemsz. Dorrepaal, koopman. Huis, erf en schuur. [n12, kadaster]
1885-1921     K. van der Valk.  [n7* nr62, erfpacht]
~1905     Foto vanaf de Rijn. [n28]