KB987-88     Huis.   Erfpacht heer van Katwijk   Gemeentelijk monument

1627     Twee gebouwen. [16K57]
...-1675     Dirk Laurens heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-16-0 = fl. 0,80 of een koppel kapoenen. Later kadasternummer B 987-988. [n7* nr63, erfpacht]
1676-...     Jan van der Gugten. [n7* nr63, erfpacht]
...-...     Hoogtijlingen. [n7* nr63, erfpacht]
...-...     Cornelis Frans. [n7* nr63, erfpacht]
...-1705     Klaas Klaasz. van der Does. [n7* nr63, erfpacht]
1705-1723     Klaas van der Does (fl. 0-3-0) en Pieter Jansz. van der Does (fl. 0-13-0), tijdelijk in erfpacht gesplitst. [n7* nr63, erfpacht]
1724-1783     Klaas Jansz. van der Does. [n7* nr63, erfpacht]
1784-1792     Klaas Jansz. van der Does weduwe en zoon. [n7* nr63, erfpacht]
1793-1796     Thomas Hoepeling. [n7* nr63, erfpacht]
1797-1840     Gerrit Varkevisser Jansz.. [n7* nr63, erfpacht]
1832     Gerrit Varkevisser, veerschipper. Huis, erf, schuur en bleekveld. [n12, kadaster]
1841-1861     Dirk van der R..iyden. [n7* nr63, erfpacht]
1862-1885     Evert Meurs. [n7* nr63, erfpacht]
1886-1889     F. Meyer. [n7* nr63, erfpacht]
1890-1921     L. van der Valk. [n7* nr63, erfpacht]
~1905     Foto vanaf de Rijn. [n28]
1906     Bouw van een bollenschuur op het achtererf (later Rijnstraat 25a). [n22]
19...      Woonhuis herbouwd, op de gevel na. [n20]
2014     Leo van der Valk, hovenier. Huis en voormalige bollenschuur.