KB984-986     Huis.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Drie gebouwen en een slop aan de noordzijde. [16K57]
1672-1675     Pieter Pietersz. Noorduin de oude heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 1-3-0 = fl. 1,15 op een erf gelegen over het grote huis westwaarts de Rijn. Later kadasternummer B 984-986. De erfpacht is samengesteld uit 3 kleinere erfpachten van 5, van 3, van 5 en van 10 stuivers. [n7* nr55, erfpacht]
...     Pieter Pietersz. Noorduin de jonge. [n7* nr55, erfpacht]
...     Florus de Harp. [n7* nr55], erfpacht
...     Cornelis van Heyne. [n7* nr55, erfpacht]
...     Simon Teeuwis van Leeuwen. [n7* nr55, erfpacht]
...-1706     Symon Wijkman. [n7* nr55, erfpacht]
...     Hendrik en Jan van der Boon. [n7* nr55, erfpacht]
...-1779     Hendrik van der Boon. [n7* nr55, erfpacht]
1780-1785     Thoman van Velsen. [n7* nr55, erfpacht]
1786-1790     Philippus Hoepeling. [n7* nr55, erfpacht]
1791-1807     Thomans Hoepeling. [n7* nr55, erfpacht]
1808-1823     R. van der Zwan. [n7* nr55, erfpacht]
1824-1840     R. van der Zwan erven. [n7* nr55, erfpacht]
1832     Rijne Zwan erven. Huis, erf en bleekveld. [n12, kadaster]
1841-1861     Dirk van der Bleijden. [n7* nr55, erfpacht]
1862-1892     Teunis Haak. [n7* nr55, erfpacht]
1893-1921     Lod Valk. [n7* nr55, erfpacht]
19...     Gesplitst
1920     Foto vanaf de Rijn. [n28]

Rijnstraat 29, oorspronkellijk de woning
1964     Nieuwbouw door P. Noordermeer. [n20]

Rijnstraat 31, oorspronkelijk het erf
1926     Nieuwbouw door E. van der Valk. [n20]
1991     J.C. Zuiderduijn. Verbouwd. [n20]