KB981  (978-981)     R.K. pastoorshuis.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen aan de straat. [16K57]
1669-1699     Jan Jansz. van der Roon heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 1-10-0 = fl. 1,50. Later kadasternummer B 978-981.  [n7* nr57, erfpacht]
1700-1722     Jan van der Meer.  [n7* nr57, erfpacht]
1723-1747     Pieter van der Plas.  [n7* nr57, erfpacht]
1748-1783     Hermanus Boekckhoven.  [n7* nr57, erfpacht]
1784-...    Johannes Dorrepaal.  [n7* nr57, erfpacht]
...-1796    Johannes Hoepeling.  [n7* nr57, erfpacht]
1797-1799     Gerrit Wildenburg.  [n7* nr57, erfpacht]
1800-1822     Roomse gemeente van beide Katwijken,  Valkenburg en 't Zand. Erfpacht staande op het pastoorshuis.  [n7* nr57, erfpacht]
1823-1828     Gerrit Wildenburg.  [n7* nr57, erfpacht]
1829-1839     H.G. Gezelle.  [n7* nr57, erfpacht]
1832     Hendrik George Gezelle, rentenier. Huis en erf. [n12, kadaster]
1840-1842     H.G. Gezelle erven.  [n7* nr57, erfpacht]
1843-1858     N. van Beestingh.  [n7* nr57, erfpacht]
1859-1863     J. Carouz.  [n7* nr57, erfpacht]
1864-1919     Gijsbertus de Smit.  [n7* nr57, erfpacht]
1920-1921     Th. de Lange.  [n7* nr57, erfpacht]
19...   Gesplitst
~1910     Foto vanaf de Rijn. [n28]

Rijnstraat 33
~189.?.     Nieuwbouw. [n20]
1979     D.L. Glasbergen. Verbouw. [n20]

Rijnstraat 35
~1900?     Nieuwbouw. [n20]

Rijnstraat 37
19...     Boerderij? [n20]
195..    P. van Kampen, winkel. [n20]
1959    Slijterij. [n20]
1998    Benedenpui verbouwd/vernieuwd. [n20]