KB968-69     Roskam.   Erfpacht heer van Katwijk

1614     Gebouwen in n-vorm. [16K37]
1627     Vijf gebouwen in n-vorm. [16K57]
1635-1877     Rechtspraak in de Roskam. [n13 111]
1716     Heer van Katwijk. Pachter Cornelis Jansz. Langeveld. [n8 p10]
1716     Willem van Liere, heer van Katwijk, verkoopt de Vergulde Roscam aan Jan Doreneveld voor fl. 1350. [n8 p10; n25 52]
1716     Jan Doreneveld verkoopt de Roskam voor fl. 1450 aan Cornelis Jansz. Langeveld. [n8 p10]
1716     Neeltje Roes, Cornelis Langeveld weduw. [n8 p10]
1721     Cornelis Langeveld weduwe heeft erfpacht 3  van de heer van Katwijk. De erfpacht wordt overgebracht op de Roskam. [n7 nr90, erfpacht]
1732     Jan Jacobsz. van Hoorn (man van Neeltje Roes). Huurwaarde fl. 400. [n8 p10]
1747     Jan Jacobsz. van Hoorn. Pachter Ary Cornelisz. Langeveld (zoon van Cornelis Langeveld). [n8 p11]
1751     Ary Langevelds weduwe Dirkje van Hasse is de hospita. De Roskam wordt getaxeerd op fl. 2000. [n8 p11]
1767     Dirk Dorrepaal neemt erfpacht 2 over. [n7 nr64, erfpacht]
1770     Hospes is Jacob Bos. [n13 111]
1781     Dirk Dorrepaal neemt erfpacht 1 over. [n7 nr56, erfpacht]
1786     Dirk Dorrepaal neemt erfpacht 5 over. [n7 nr113, erfpacht]
1796     Dirk Dorrepaal neemt erfpacht 4 over. [n7 nr111, erfpacht]
~1895     Foto van de onbebouwde zuidelijke strook erf, vanaf de Rijn, waar later Rijnstraat 53 wordt gebouwd. [n28]
~1906     Foto. [n28]
~1930     Luchtfoto. Links de stal. [n28]
196...     Afbraak van de stal.
2006     Grote renovatie waarna de Roskam dient als onderkomen voor verenigingen, zoals de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn, de Bridgeclub, de Dartvereniging en de Klaverjasvereniging, en ook als ontmoetingsplaats voor de bevolking van Katwijk aan de Rijn. [n20].

Rijnstraat 53
19...     Een zuidelijk deel van het perceel, lopend van de Rijnstraat naar de Rijn, wordt afgesplitst en een huis gebouwd.
~1930     Luchtfoto van de noord-achterzijde. [n28]
 

Diverse erfpachten. Paars: overgenomen door een eigenaar van de Roskam

Erfpacht 1     erfpacht nr. 56
1671-1675     IJsbrand Couwenhoven heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-6-0 = fl. 0,30 op een erf gelegen over het huis van de Schout Van Rijn. Later kadasternummer B 968-969.  [n7* nr56, erfpacht]
1675-1706     Carolus Boers.  [n7* nr56, erfpacht]
1707-1780     Jacob Bosch.  [n7* nr56, erfpacht]
1781-1790     Dirk Dorrepaal.  [n7* nr56, erfpacht]
1791-1795     Jan Dofferhof.  [n7* nr56, erfpacht]
1796-1801     Dirk Dorrepaal.  [n7* nr56, erfpacht]
1802-1820     W. Dorrepaal.  [n7* nr56, erfpacht]
1821-1838     Cornelis Varkevisser.  [n7* nr56, erfpacht]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder. Huis, erf en bleekveld. [n12, kadaster]
1839-1850     J. Korndorfer.  [n7* nr56, erfpacht]
1851-1853     W.G.F. Hendrikse.  [n7* nr56, erfpacht]
1854-1865     G. van der Helm.  [n7* nr56, erfpacht]
1866-1891     Otto Baron van Wassenaer van Katwijk. De erfpacht is in 1892 opgeheven. [n7* nr56, erfpacht]

Erfpacht 2     erfpacht nr. 64
1670-1676     Ewout Albers heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-8-0 = fl. 0,40 op de helft van een erf vermeld bij erfpacht nr. 113 (erfpacht 5). Later kadasternummer B 968-969.  [n7* nr64, erfpacht]
1677-1706     Willem Simons.  [n7* nr64, erfpacht]
1707-1747     Isaak Agterzoon.  [n7* nr64, erfpacht]
1748-1766     Isaak Agterzoon weduwe.  [n7* nr64, erfpacht]
1767-1801     Dirk Dorrepaal
1802-1891     Gelijk aan erfpacht 1.  [n7* nr64, erfpacht]

Erfpacht 3     erfpacht nr. 90
...-1721     Cornelis Langeveld weduwe heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-1-0 = fl. 0,05 op de herberg de Roskam. Later kadasternummer B 968-969.  [n7* nr90, erfpacht]
...     De erfpacht is overgebracht op de herberg de Roskam..  [n7* nr90, erfpacht]
1776-1780     Ary Langeveld weduwe.  [n7* nr90, erfpacht]
1781-1801     Dirk Dorrepaal.  [n7* nr90, erfpacht]
1802-1838     Cornelis Verkevisser.  [n7* nr90, erfpacht]
1839-1891     Gelijk aan erfpacht 1.  [n7* nr90, erfpacht]

Erfpacht 4     erfpacht nr. 111
1776-1783     Cornelis Hendrikz. Westerbaan heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-10-0 = fl. 0,50 op een gedeelte van de grond waar de herberg de Roskam op staat. Later kadasternummer B 969. Dit is grond gelegen achter en behorende aan de Roskam die vroeger bebouwd is geweest met een huis.  [n7* nr111, misschien ook genoemd in erfpacht nr. 56]
1784-1794     Cornelis Hendrikz. Westerbaan weduwe.  [n7* nr111, erfpacht]
1795     Jan Dofferhof.  [n7* nr111, erfpacht]
1796-1891     Gelijk aan erfpacht 1.  [n7* nr111, erfpacht]

Erfpacht 5     erfpacht nr. 113
1671-1675     Dirk Willemse Keizer heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-8-0 = fl. 0,40 op de helft van een erf van erfpacht nr. 64 (erfpacht 2). Later kadasternummer B 968-969.  [n7* nr113, erfpacht]
1676-1707     Simon Lammers.  [n7* nr113, erfpacht]
1708-1723     Paulus Tobias Nonnekes.  [n7* nr113, erfpacht]
1724-1747     Pieter Zuidbroek.  [n7* nr113, erfpacht]
1748-1782     Jan Pietersz. Zuidbroek.  [n7* nr113, erfpacht]
1783-1785     Jan Cornelis Vooys.  [n7* nr113, erfpacht]
1786-1801     Dirk Dorrepaal.  [n7* nr113, erfpacht]
1802-1891     Gelijk aan erfpacht 1.  [n7* nr113, erfpacht]

Erfpacht 6?     erfpacht nr.138
1794     Dirk Dorrepaal neemt de helft van de erfpacht over het naastgelegen perceel KB967, erfpacht 2. [n7 nr138, erfpacht]
1794-1891     Gelijk aan erfpacht 1. [n7 nr138, erfpacht]