KB967     Huis.   Verponding 38. Erfpacht Abdij Rijnsburg of Leeuwenhorst en heer van Katwijk

1627     Gebouw. [16K57]
1787     Baron van Wassenaar koopt van de voormalige Abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst een erfpacht van fl. 1-0-0 = fl. 1,00 op een huis van Pieter Poorter, verponding nr. 38. Later kadasternummer B 967. Belend: ene zijde Dirk Dorrepaal [KB968] en andere zijde Bastiaan Kruyt [KB966]. [n7 nr138, erfpacht]
1787-1793     Pieter Poorter. [n7 nr138, erfpacht]
1774     De erfpacht wordt gesplitst in twee gelijke helften. [n7 nr138, erfpacht]
~1930     Foto. [n28]

Erfpacht 1   erfpacht nr. 139
1794-1853     Jan Boskamp. [n7 nr138, erfpacht]
1832     Jan Boskamp, landbouwer. Huis en erf. [n12, kadaster]
1854-1875     Jan van der Boog. [n7 nr138, erfpacht]
1876-1877     Dirk van der Boog. [n7 nr138, erfpacht]
1878-1893     Justus de Best. [n7 nr138, erfpacht]
1894-1921     B.Vooys. [n7 nr138, erfpacht]

Erfpacht 2   erfpachtnr 138. De erfpachters zijn gelijk aan de Roskam B 968-969 erfpacht 1, met soms iets andere datums.
1794-1801     Dirk Dorrepaal. [n7 nr138, erfpacht]
1802-1839     C. Varkevisser. [n7 nr138, erfpacht]
1840-1850     J. Korndorfer. [n7 nr138, erfpacht]
1851-1853     W.G.F. Hendrikse. [n7 nr138, erfpacht]
1854-1865     G van der Helen. [n7 nr138, erfpacht]
1866-1891     Otto Baron van Wassenaar van Katwijk. [n7 nr138, erfpacht]
1891     L. v.d. Zwan, heeft de erfpacht vrijgekocht?. [n7 nr138, erfpacht]
195...     Van der Zwan. Groentezaak. [n20]

19..     Nieuwbouw in oude stijl van twee huizen