KB963     Turfmarkt, visbank.   Erfpacht heer van Katwijk

1614     De Torffmarct. [16K37]
1627     Plein. [16K57]
1776-1856     De Visbank van Katwijk aan de Rijn heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-5-0 = fl. 0,25. Later kadasternummer B 963.  Volgens een latere acte van overgang tussen de gemeente en N. van Beestingh wordt deze erfpacht betaald door N. van Beestingh en gevestigd op een huis kadaster B 1464. [n7* nr60, erfpacht]
1832     Gemeente Katwijk. De Turfmarkt. [n12, kadaster]
1857-1863     J. Cazaux. [n7* nr60, erfpacht]
1864     Pieter Glasbergen. [n7* nr60, erfpacht]
~1900     Foto van de Rijnkant. [n28]