KB961     Visbanken, huis, wagenmakerij.   Huisnr. I-72a. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
...     De heer van Katwijk geeft een erfpacht uit aan Cornelis Willem Crijnen
...     Hendrik Abraham Agterzoon
...     P.C. Verdoes
...-1721     Gillis Arend van der Mark. [n7 nr74, erfpacht]
1722-1747     Gerret van Rhijn. [n7 nr74, erfpacht]
1747-1783     Evert van der Klant. [n7 nr74, erfpacht]
...-1783     Evert van der Klant de vader en daarna Evert van der Klant de zoon heeft een erfpacht van fl. 1-7-8 = fl. 1,375 van de Heer van Katwijk op een huis, erf en wagenmakerij bij de grote markt waarop vroeger de visbanken hebben gestaan. Deze erfpacht schijnt verenigd te zijn met een deel (voorgaande erfpacht ...-1783). Later kadasternummer B 961. [n7 nr74, erfpacht]
1784-1791     Jacob van der Klant. [n7 nr74, erfpacht]
1792-1821     Willem van der Klant. [n7 nr74, erfpacht]
1822-1842     Willem van der Knaap. [n7 nr74, erfpacht]
1832   Willem van der Knaap, wagenmaker. Huis en erf. [n12, kadaster]
1843-1857     Willem Schippers. [n7 nr74, erfpacht]
1858-1872     G. de Smit. [n7 nr74, erfpacht]
1873-1887     Jacob Verhoef. [n7 nr74, erfpacht]
1882   Jacob Verhoef, schilder. Huis nr. I-72a. [n13]
1888-1906     C. Haasnoot. [n7 nr74, erfpacht]
~1900     Foto vanaf het zuiden. [n28]
1907-1910     T. van Duyn. [n7 nr74, erfpacht]
1910     De erfpacht is afgekocht voor fl. 34,37. [n7 nr74, erfpacht]
~1900     Foto. [n28]
1951     Bouw van een bankgebouw met kassierswoningde van de Coöperatieve Boerenleenbank door architect B.J.Koldeweij. [n20]
1965     Uitgebreid. [n20]
2013     Van.der Burg en Van Beelen, accountant en belastingadviseurs. Kantoor met bovenwoning (van 1951). [n20]