KB958     Bokkinghang, huis.   Huisnr. nr. I-70. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouw aan de Rijn. [16K57]
1783     Jan Sente Lelieveld weduwe heeft een erfpacht van de heer van Katwijk van fl. 2-5-0 = fl. 2,25. Later kadasternummer B 958. [n7 nr78, erfpacht]
1785-1793     Ary Noordduyn. [n7 nr78, erfpacht]
1794-1802     Ary Noordduyn weduwe. [n7 nr78, erfpacht]
1803-1805     Pieter Jansz. Nijgh. [n7 nr78, erfpacht]
1806-1837     Pieter Jansz. Nijgh weduwe. [n7 nr78, erfpacht]
1832   Arie Pietersz. Nijgh, koopman. Bokkinghang en erf. [n12, kadaster]
1838-1841     Arie Pz. Nijgh. [n7 nr78, erfpacht]
1842-1878     Maarten van der Jagt. [n7 nr78, erfpacht]
1844     De erfpacht staat op een bokkinghang waarvan het voorste gedeelte tot een woning is herbouwd, nr. 70. Gelegen aan de Rijn bij het Veereind. [n7 nr78, erfpacht]
1879-1921     C. van Zuylen. [n7 nr78, erfpacht]
1882   Bokkinghang. [n13]
19...     Foto vanaf de Rijnzijde. [n28]