KB957     Pakhuis, huis.   Huisnr.nr. I-69. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouw [16K57]
...-1674     Dirk Jeroen van Zwanenburg heeft een erfpacht van de heer van Katwijk van fl. 0-15-0. Later kadasternummer B 957. [n7 nr87, erfpacht]
1675-1705     Hendrik Leenderts van Darn. [n7 nr87, erfpacht]
1706-1722     Jan van der Does. [n7 nr87, erfpacht]
1723-1747     Cornelis Pietersz. van der Does de Jonge. [n7 nr87, erfpacht]
1748-1805     Maarten Roelands Peek. [n7 nr87, erfpacht]
1806-1835     F. van Rhoon. [n7 nr87, erfpacht]
1832     Frederic van Roon, broodbakker. Pakhuis en erf. [n12, kadaster]
1836-1837     F. van Rhoon erven. [n7 nr87, erfpacht]
18..      De erfpacht staat op een huis en erf nr. I-69 in het Veerend. [n7 nr87, erfpacht]
1838-1891     Johan Hendrik Coenrad Mugge. [n7 nr87, erfpacht]
1892-...     Johan Hendrik Coenraad Mugge. [n7 nr87, erfpacht]
...-1921     P. Slingerland. [n7 nr87, erfpacht]